Rekrutacja na podstawie długości penisa?

Kojarzycie rzymskiego cesarza Heliogabala? Słynął on ze skrajnych i często niezrozumiałych poczynań. Jego rządy były pełne kontrowersji i niepokoju, a on sam był często oskarżany o rządy oparte na tyranii i bezwzględności. Wiele z jego działań i politycznych decyzji budziło kontrowersje i sprzeciw, a jego rządy były często kojarzone z okrucieństwem i bezwzględnością.

Heliogabal – pierwszy transpłciowy cesarz Rzymu?

Cesarz jako młody i niedoświadczony władca, był zafascynowany światem erotyki i seksualności. Jego fascynacja ta była tak silna, że chciał nawet dokonać chirurgicznej zmiany płci, aby jeszcze bardziej oddać się swoim erotycznym pragnieniom. Niestety, wówczas poziom rozwoju medycyny i technologii nie pozwalał na taki zabieg, nawet mimo nacisku na lokalnych lekarzy. Heliogabal był postacią kontrowersyjną i pełną sprzeczności, a jego fascynacja erotyką i seksualnością była tylko jednym z wielu elementów jego niezwykłego i pełnego sprzeczności życia.

Absurdalne preferencje i zachowania Heliogabala

Zachowania cesarza były aspołeczne i naznaczone różnymi sposobami na wydostanie się z nudy, często kosztem dobrobytu innych. Mężczyzna wyznaczył specjalną paramilitarną grupę, która szukała, śledziła i rekrutowała mężczyzn z największym penisem domen rzymskich. Chciał najlepiej “wyposażonych” mężczyzn dla jego osobistej przyjemności. Nie przejmował się on opiniami innych i kontynuował swoje działania bez względu na konsekwencje. Jego wpływ na rzymską społeczność był duży, ale jego działania skłoniły wiele osób do powstania przeciwko niemu, a ostatecznie do jego upadku. Jego rządy były krótkie i pełne skandali, co zapewne pozostawiło trwały ślad w historii Rzymu.

Dodaj komentarz