poliamoria

Poliamoria

Poliamoria to utrzymywanie więcej niż jednego intymnego związku jednocześnie, z pełnym świadomością i dobrowolną zgodą wszystkich osób zaangażowanych. Termin pochodzi od greckiego „poly”, oznaczającego „wiele” oraz łacińskiego „amor”, oznaczającego „miłość”.

Osoby identyfikujące się jako poliamoryczne podkreślają, że jest to podejście do związków, które nie opiera się na zaborczości, zazdrości czy ograniczaniu wolności, ale na otwartości, szacunku, zaufaniu i komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Poliamoria, poligamia a monogamia — na czym polega różnica?

Różnica między poliamorią a monogamią wydaje się dość oczywista. Monogamia opiera się na idei bycia w jednym związku na raz. Niektórzy mylą jednak poliamorię z poligamią, która jest czymś innym. Poligamia jest określonym systemem małżeńskim, w którym jedna osoba (najczęściej mężczyzna) jest jednocześnie w związku małżeńskim z wieloma partnerami.

Jak wygląda związek poliamoryczny?

W poliamorii związki mogą przybierać różne formy. Mogą to być równostronne związki, w których wszystkie osoby są zaangażowane jednocześnie ze sobą (tzw. „trójkąty” czy „kwadraty”), ale też związki hierarchiczne, w których jedno partnerstwo jest traktowane jako „nadrzędne”, a inne jako drugorzędne.

Ważne jest podkreślenie, że poliamoria nie jest tym samym co zdrada w związku monogamicznym. W przypadku poliamorii kluczowe jest transparentność, uczciwość i zgoda wszystkich zaangażowanych stron. Nie jest to też to samo co „otwarte związki”, gdzie partnerzy pozwalają sobie na seks z innymi osobami, ale intymne emocjonalne związki zazwyczaj ograniczają się do jednej osoby.

Poliamoria, jak każda forma związku, ma swoje wyzwania, które obejmują m.in. zarządzanie czasem, zazdrość i negocjowanie granic. Jednak dla wielu osób jest to sposób na prowadzenie satysfakcjonujących, pełnych miłości związków, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom i preferencjom.

Dodaj komentarz