Najbardziej rozwiązły naród czyli Greccy bogowie seksu

Seksualność to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, a kultura i zwyczaje w zakresie zachowań seksualnych znacznie się różnią w zależności od kraju, regionu czy religii. W związku z tym, niezwykle interesującym tematem jest badanie liczby partnerów seksualnych, które człowiek ma w ciągu swojego życia, a także porównywanie tej liczby w różnych krajach. Według badań, średnia liczba partnerów seksualnych u człowieka wynosi około 11, a najczęściej seks uprawiają Grecy.

Badania dotyczące liczby partnerów seksualnych przeprowadzane są na całym świecie. W wyniku tych badań okazuje się, że liczba partnerów seksualnych zależy od wielu czynników, takich jak wiek, wykształcenie, religia czy kultura. Według badań przeprowadzonych na próbie ponad 15 tysięcy ludzi w Europie, liczba partnerów seksualnych wynosi średnio 11, co oznacza, że osoby te mieli stosunki seksualne z tyloma partnerami przez całe swoje życie.

Jednym z krajów, w których najczęściej uprawia się seks, są Grecy. Według badań przeprowadzonych w 2019 roku przez portal internetowy „Insider Monkey”, Grecy uprawiają seks średnio 164 razy w ciągu roku. Oznacza to, że osoby te mają blisko trzykrotnie więcej stosunków seksualnych niż osoby z innych krajów, które w badaniach wykazały mniejszą aktywność seksualną. Co ciekawe, według badania opublikowanego przez „The Guardian” w 2018 roku, Grecy nie tylko uprawiają seks częściej, ale również deklarują, że cieszą się nim bardziej niż mieszkańcy innych krajów.

Badania wykazują, że w krajach o wyższym poziomie równouprawnienia płci i większej akceptacji dla różnorodności seksualnej, kobiety i mężczyźni mają tendencję do wyższej liczby partnerów seksualnych. Z drugiej strony, w krajach o mniejszym poziomie równouprawnienia płci i silnych tradycjach religijnych, takich jak kraje muzułmańskie, ludzie zwykle mają mniej partnerów seksualnych.

Warto jednak pamiętać, że liczba partnerów seksualnych to tylko jeden z aspektów naszej seksualności, a jej jakość i satysfakcja nie zależą tylko od ilości stosunków. Bardzo istotne są również czynniki takie jak bezpieczeństwo, zgodność z wartościami i preferencjami seksualnymi, a przede wszystkim wzajemna akceptacja i szacunek między partnerami.

Dodaj komentarz